Garanţia produselor

Producătorul declară că toate sistemele și componentele PEST STOP sunt fabricate din materie primă de cea mai înaltă calitate, utilizând cele mai moderne și performante utilaje de producție și sunt conforme cu prevederile Directivelor:
• 89/336/EEC: Compatibilitate electromagnetică, cu amendamentele 92/31/EEC și 93/68/EEc și cu modificările ulterioare, fapt pentru care a primit marcajul

De asemenea este conform cu următoarele norme:

• EN 60335-1: Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare – Securitate. Partea 1: Norme generale
• EN 55014-1: Compatibilitate electromagnetică – Cerinţe pentru aparate electrocasnice, scule electrice şi aparate similare. Partea 1: Emisie – Standard de familie de produse
• EN 55014-2: Compatibilitate electromagnetică – Cerinţe pentru aparate electrocasnice, scule electrice şi aparate similare. Partea 2: Imunitate – Standard de familie de produse
• EN 61000-3-2: Compatibilitate electromagnetică (EMC) – Partea 3-2: Limite – Limite pentru emisiile de curenţi armonici (curent de intrare al echipamentelor ≤ 16 A pe fază)
• EN 61000-3-3: Compatibilitate electromagnetică (EMC) – Partea 3-3: Limite – Limitarea variaţiilor de tensiune şi a flickerului în reţelele publice de alimentare de joasă tensiune pentru echipamente având un curent nominal ≤ 16 A

Declarația este întocmită în conformitate cu prevederile EN 45014-2000, HG 1022/2002, HG 457/2003 si HG497/2003 reactualizate.

Perioada de garanție – 12 luni (de la data livrării) este pentru defectele de fabricație și material

! Produsul își poate pierde garanția în cazurile indicate în manualul de utilizare.

REPARAREA ÎN GARANȚIE

Pentru remedierea, repararea defectelor apărute în perioada de garanție, cumpărătorul se va adresa vânzătorului, care are obligația de a remedia defectele apărute în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoștință de către cumpărător despre defect, având la bază un document de predare-primire.

Documentul de predare-primire va fi valabil doar în cazul în care este însoțit de documentele de achiziție: factura, bonul fiscal al vânzătorului.

Antirozatoare Categorii

Despre noi

PEST STOP, distribuitor oficial de mijloace electronice cu ultrasunete pentru îndepărtarea rozătoarelor şi a altor insecte, care funcţionează din anul 2005.

Compania noastra dispune de un echipament modern, ecologic, care nu este dăunător pentru oameni şi mediu. Acestea au fost aprobate în conformitate cu normele şi standardele UE.

Contacte

Telefon: 060 405 369
Mobil: 060 405 369
Disponibil: Viber si What's Up
contact@antirozatoare.md
Adresa punct de lucru: Chisinau, Str. Bucuresti, Nr.41, Litiera D (colt cu strada Armeneasca)
Adresa sediu social: Chisinau, Str. Mircea cel Batran, Nr.21, Oficiul 75
Produsele au fost incluse in cos!